Ч.Айтматовдун адабий мурасы улуттук жана жалпы адамзаттык маданият мейкиндигинде

Кыргыз-Өзбек университетинин тарых-филология факультетинин кыргыз филология кафедрасы тарабынан 26-апрель күнү Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата "Ч.Айтматовдун адабий мурасы улуттук жана жалпы адамзаттык маданият мейкиндигинде” аттуу республикалык илимий-практикалык конференция болуп өттү.Илимий-практикалык конференцияда Ч.Айтматовдун тили азыркы лингвистикалык изилдөөлөрдүн аспектисинде;Ч. Айтматов жана дүйнөлүк адабият; Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы философиялык, этикалык, космикалык, укуктук жана социалдык проблемалар жана көчмөндөр маданияты; Заманбап педагогикада Ч.Айтматовду окутуу аталышындагы секциялар иш алып барды. Чыңгыз Айтматовдун өмүрү, чыгармачылыгы, коомдук ишмерлиги, сүрөткерлиги жана даанышмандыгы, чыгармачылык магиясы, рухий дүйнөсү, кадыр-баркы эскерилип, залкар таланттын рухий ажарын, дүйнө таанымын, чыгармачылык психологиясын баяндаган доклаттар жасалды. Кыргыз-Өзбек университетинин ректору, профессор Чаткалбай Райымбаев Айтматовдун ой жүргүзүү маданиятынын молдугун, интеллектуалдуу дүйнө таанымынын бийиктигин айтып, чыгармалары рухий маданиятты өстүрүп, табият менен жакшы мамиледе болууга үндөп келерин баса белгиледи.Конференцияда окулуп, талкууланган докладдар КӨУнун «ИБТ» журналына жарыкка чыгарылат.