Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» бирикмеси

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинин башчысы Джораханов Икрам Тораханович

1973-жылы 9-январда Ош туулган. 1996-жылы Андижан мамлекеттик медициналык институтинин дарылоо иши факультетин ийгиликтүү бүтүргөн. 1997-офтальмолог адистиги боюнча интернатураны буткон. Эмгек жолун 1997-1999 жылдары “Бакай медикал” Кыргыз-Куба бириккен ишканасында туштук региону боюнча окул болуп иштөөдөн баштаган. 1999-2001 жылдары Ош шаар ХБК сынын медициналык бөлүмүндө дарыгер офтальмолог кызматында эмгектенген. 2001-2005 жылдары Кыргыз-Өзбек университетинин “Жарандык коргоо жана экстремалдык межицина” кафедрасында окутуучу. 2005-жылдын сентябрынан баштап Джораханов И. Кыргыз-Өзбек университетинин Медициналык колледжинин “Хирургия жана стоматологиялык сабактар бирикмесин”де бирикме башчысы болуп жигерлүү эмгектенүүдө.

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» Бирикмесинин “Хирургиялык стоматология” сабагынын окутуучусу Матаев Али- Мухаммед Абдыкадырович

1986-жылдын 4-апрелинде Ош областынын Кара-суу районунун Кызыл-Сарай айылында туулгам. 1991-жылы Кызыл-Сарай орто мектебине 1-класска баргам, 2003-жылы ошол эле мектепти ийгилуктуу аяктадым 2003-жылы Ош МУнун Медициналык факультетин Стоматология адистигине тапшыргам. 2012-жылы аяктагам. 2012-жылы Ош шаардык №2 поликлиникасында ардинатураны уланттым. 2015-жылдан баштап Кыргыз-Өзбек университетинин Медициналык колледжинин «Хирургия жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинде окутуучу болуп эмгектенип келе жатам.

portfolio_2

Медициналык колледжи директордун тарбия иштери боюнча орун басары Айтмаматов Раймжан

1956-жылы, 2-январда, Алай районунун Чыйырчык айылында туулган. 1962-1972-жылдары Тктогул атындагы орто мектебинде окуп, орто билим алган. 1972-1973-жылдары Алай совозунда чабан болуп иштеген. 1973-1979-жылдары КММИ де окуп, хирург-реаниматолог адистигине ‘’ болгон. 1979-1980-жылы Ош бластык оруканасында интернетураны бутургон. 1980-1990-жылдары Ош бластык онклогиялык диспансеринде анестезиолог – реаниматолог болуп иштеген. 1991-2004-жылдары Кара – Суу райондук оруканасынын реаниматология болумундо эмгектенген. 2004-жылдын сентябрь айынан баштап Кыргыз-Өзбек университетинин Медициналык колледжинде директордун тарбия иштери боюнча орун басары болуп иштеп жатат. Кыргызстан ЛКЖСнын жана Ош мамлекеттик администрациясынын ардак грамоталарынын ээси.

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургия» сабагыныны окутуучусу Абдыманапов Бектур Абдиллабекович

Абдыманапов Бектур Абдиллабекович 1985-жылдын 24-октябрында Ош шаарында торолгон. 1991-жыл № 38 Б. Алыкулов орто мектебине 1-класска барган. 2000-жылы 9-классты буткондон сон №16- кесиптик лицейге откон. 2001-жылы лицейди аяктаган. 2002-жылы Ош МУнун Медициналык факультетине тапшырган. 2008-жылы Медфакты яктап, Ош шаардык аймактык ооруканасынын «Травматология» болумундо клиникалык ординатурасын отогон. 2010-жылдан бери Кыргыз-Өзбек университетинин Медициналык коллежинин «Хирургия жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинде окутуучу болуп узурлуу эмгектенип келе жатат.

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» Бирикмесинин “Хирургия” сабагынын окутуучусу Исмаилов Аслидин Хоринбаевич

1984-жылдын 15-августунда ош областынын Араван районун Нурават айылында туулган. 1990-жылы №27 А. Темир орто мектебине 1-класска барып, ушул эле мектепти ийгиликтуу аяктаган. 2001-жылы Ош МУнун Медициналык факультетине тапшырган. 2007-жылы Медфакты яктаган. «2008-жылдары Аскердик кызматын отогон.2008-жылы ОМКБнын «Хирургия» болумундо ардинатурасын отогон. 2010-жылы Араван райондук УДТ №8де клиникалык жетекчи болуп иштеген. 2013-жылдан баштап Кыргыз-Өзбек университетинин Медициналык коллежинин «Хирургия жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинде окутуучу болуп эмгектенип келе жатат.

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» Бирикмесинин “Хирургия” сабагынын окутуучусу Арынов Замирбек Сапарбаевич

Кыргыз-Өзбек университетинин медициналык колледжинин“Хирургиялык жана стоматологиялык” сабактар бирикмесинин окутуучусу, мед.илим.канд., Арынов Замирбек Сапарбаевич Арынов Замирбек Сапарбаевич 1980-жылы 18-майда Ош облусунун Ъзгън районунда туулган. Орто мектепти аяктагандан кийин 1997-жылы Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин «Дарылоо иши» адистигин 2003-жылы ийгиликтүү аяктаган. 2003-2005-жылдары Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасында клиникалык ординатурасын «Хирургия» адистиги боюнча ъткън. 2005-жылдан тартып Кыргыз-Өзбек университетинин медициналык колледжинин“Хирургиялык жана стоматологиялык” сабактар бирикмесинин окутуучусу болуп эмгектенип келет. 2007-2010-жылдары Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын медицинанын къйгъйлър\ институнун аспирантурасын ийгиликтүү аятаган. 2009-жылдан медициналык колледжинин практика башчысы болуп иштеп келет. Илим изилдөө иштеринде 2007-жылдан бери, Улуттук Илимдер Академиясынын медицинанын къйгъйлър\ институнун илим изилдөө борборунда Мамлекеттик илимий долбоорлордун аткаруучусу катары катышып келе жатат. З.С.Арынов тарабынан 2 «Ашказандын жана он эки эли ичегинин тешилиши жана перитонити менен татаалдашкан жара ооруларында ашказан-ичеги жолунун биоценозун коррекциялоо» (№31/08, №32/08) Кыргыз Республикасынын патенти алынган. 15тен ашуун илимий, окуу методикалык эмгектердин автору. 2014-жылы «Хирургия» адистиги боюнча өзүнүн илимий иштеринин жыйынтыгы катары, кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү жактады жана Жогорку аттестациялык комиссиясы тарабынан бекитилди. Ашказандын жана он эки эли ичегинин тешилиши жана перитонити менен татаалдашкан жара ооруларында ашказан-ичеги жолунун биоценозун коррекциялоо багытында хирургиялык бейтаптарды дарылоодо өзүнүн чоң салымын кошуп келе жатат. З.С.Арынов тарабынан университетибизде көптөгөн республикалык, регионалдык жана эл аралык конференциялар өткөрүлгөн. Медицина багыттагы адистерди даярдоодо өзүнүн иш билги сапаты менен лекциялык, практикалык жана лабораториялык сабактарынан жаңы көптөгөн окуу-методикалык көрсөтмөлөрдү даярдаган. К-ӨУнун профессор-окутуучулар арасында өзүнүн иш билги сапаты менен мыкты кадыр баркка ээ.

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» Бирикмесинин “Хирургия жана реаниматология” сабагынын окутуучусу Абдумаликова Минура Маннаповна.

Ош областынын, Озгон районунун, Жыланды айылында 1977-жылы 13-ноябрда торолгон. 1984-1994 жылдары Озгон районунун, Жыланды айылынын «Новый Мир» орто мектебинде билим алган. 1995-2001 жылдары Ош Мамалекеттик Университетинин Медицина факультетин «Дарылоо иши» адистигин аяктаган. 2003-2005 жылдары «Анестезиология жана реаниматология» адистиги боюнча клиникалык ординатураны ООМКБ клиникалык базасында бутургон. 2007-жылдан бери Кыргыз-Өзбек университетинин Медициналык колледжинде, «Хирургия жана стоматология сабактар» бирикмесинде «Хирургия жана Реаниматология» сабагынын окутуучусу болуп эмгектенип келет. Үй-бүлөөлү, 2 уул, 1 кыздын энеси.

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» Бирикмесинин “Хирургиялык стоматология” сабагынын окутуучусу Шакиров Абдулазиз Шавкатович

1992-жылдын 11-июлда Ош шаарынын Туран кичи районунда туулгам. 1999-жылы Ош шаарындагы №8 орто мектебине 1-класска баргам, 2009-жылы ошол эле мектепти ийгилуктуу аяктадым 2009-жылы Ош МУнун Медициналык факультетин Стоматология адистигине тапшыргам. 2014-жылы аяктагам. 2014-жылы Ош шаардык №2 поликлиникасында интернатураны уланттым. 2016-жылдан баштап Кыргыз-Өзбек университетинин Медициналык колледжинин «Хирургия жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинде окутуучу болуп эмгектенип келе жатам.

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» Бирикмесинин “Хирургиялык стоматология” сабагынын окутуучусу Толубаева Арапат Исматиллаевна

1993-жылы 23-мартта Ош областына караштуу, Араван районунда октябрь айылында төрөлгөн. 1999-жылы Октябрь айылына караштуу "Манас"атындагы орто мектебине 1-класска окууга кирген, 2010-жылы ушул эле мектепти ийгиликтүү бүтүргөн. 2010-жылы Ош мамлекеттик университетинин Медициналык факультетине "Стоматология" адистиги боюнча окууга тапшырган. "Стоматология" адистиги боюнча окууну ийгиликтүү аяктаган, 2015-2016- жылдары дипломдон кийинки окууга тапшырып 2016-2017- жылы ийгиликтүү аяктаган, 2017-2018-ж Ош аймактык медициналык колледжинде окутуучу болуп эмгектенген, 2018-жылы Кыргыз-Өзбек университетинин медициналык колледжинде эмгектенип жатат.

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» Бирикмесинин Лаборанты Жанышбекова Нурсулуу Жанышбековна

Я родилась 28 Августа 1995 г , ОШской области Алайского р-н в селе Гулча. В сентябре 2002 г поступила в 1-й класс средней школы №2 имени Тапыка Отунчиева В июне 2013 года окончила школу. В августе 2013 г поступила в К-УУ медицинский колледж, которую окончила с отличием в 2017 г по специальности «Акушерское дело» , квалификация Акушерка. С сентября 2017 г по настоящее времени работаю лаборанткой в медицинском колледже Кыргызско-Узбекского университета. Не замужем. Кыргыз Родители: Отец, Артыкбаев Жанышбек Садыманович, родился 28 октября 1959 г в селе Гулча Алайского района Ошской области. Кыргыз Мать, Токтосунова Айсулуу Шамшиевна, родилась 23 марта 1961 г в селе Гулча Алайского района Ошской области. В настоящее время –домохозяйка. Кыргыз Брат, Артыкбаев Алманбет Жанышбекович, родился 23 февраля 1984 г в селе Гулча Алайского района Ошской области. Образование высшее. В настоящее время работает частным предпенимателем. Женат имеет 3 детей. Кыргыз Сестра, Артыкбаева Нурила жанышбековна, родилась 22 декабря 1985 г в селе Гулча Алайского района Ошской облости. Образование высшее. Замужем имеет 3 детей. Кыргыз Брат, Садыманов Мухаммед Жанышбекович, родился 24 июля 1993 г в селе Гулча Алайского района Ошской области. Образование высшее. Женат имеет 1 ребенка. Кыргыз Младшая сестра, Акматалиева Айзирек Акматалиевна, родилась 3 февраля 2001 г г.Ош Ошской области. В данное время студентка ОшГУ. Кыргыз

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» Бирикмесинин “Терапиялык стоматология” сабагынын окутуучусу Турдиев Рузимамат Алимович

Я Турдиев Рузимамат Алимович родился в 1960-г в селе Бештал Жалалкудукского района Андижанской области . В 1967-г пошел на 1 класс в среднию школу №22 имени Х. Ниязи и окончил в 1977г. В этом же году поступил и окончил 6-месячный курс Ошский Авто Учебный Комбинат и работал в колхозе водителем . С 1979-г по 1981 г служил в рядах СА. С 1981-г поступил в подготовительный курс Таш Гос МИ и в 1982-г поступил в этой же Таш Гос МИ 1курс Стоматологический Факультет и в 1987г окончил этот ВУЗ . В 1987 по 1988-г прошел на интерну в городе Андижане Обл. Стом. поликлинике. С 1988 по 1991-г работал в Военно Воруженных Сил Советской Армии врачом стоматологом в медицинской пункте В/Ч. С 1991 по 1992-г работал врачом стоматологом в Обл.Стом. поликлинике в г Оше. С 1992 по 1996-г работал главным врачом СВА имени Карла -Маркса Узгенского района в селе Жалпак – Таш. С 1996 по 1998-г работал врачом стоматологом платной стоматологической поликлинике в городе Ош. В1998 по 2010-г работал Воруженных Силах Кыргызской Республики. С 2017г работаю преподавателем К-УУ.

  • CSS Templates
  • portfolio_2
  • banner
“Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар ” бирикмеси. Бирикме башчысы Джораханов Икрам

“Хирургиялык сабактар” бирикмеси 2005-жылы сентябрда тузулгон. Бирикмеде: 10-стоматолог, 4 дарыгер хирург, 2 травматолог, 2 офтальмолог, 2 отолорингоринолог, 4 реаниматолог, 1 провизор эмгектенет. Бирикме курамына томондогу сабактарды камтыйт: 1. «Реаниматология негиздери» 2. «Терапиялык стоматология» 3. «Клиникалык материал таануу» 4. «Хирургия» 5. «Жашоо- тиричилик коопсуздугу жана катастрофалар медицинасы» 6. «Баштапкы аскердик медициналык даярдоо» 7. «Ортопедикалык стоматология жана ортодонтия» 8. «Тиш жана ооз коондъй оорулары» 9. «Стоматологиялык оорулардын алдын алуу жана ооз коондой гигиенасы» 10. «Хирургиядагы сестралык иш» 11. «Бала курагынын стоматологиясы»; 12. «Отоларингоринология» 13. «Жашоо-тиричилик коопсуздугу жана катас-р медицинасы» 14. «Хирургиялык стоматология» 15. «Офтальмология» 16. «Реаниматология негиздери» 17. «Терапиялык стоматология» 18. «Хирургия лык стоматология» 19. «Бала курагынын стоматологиясы» “Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар” бирикмеси керектуу корсотмо куралдар менен жетишерлик олчодо камсыздалтырылган. Бирикмеде акыркы улгудогузаманбап стоматологиялык эмеректер жана дарылоочу каражаттар менен жабдылган 4 стоматология каанасы, интерактив доска мультимедия каанасы жана студенттерге ар кандай хирургиялык ыкмелерди уйротууго ылайыкташтырылып тузулгон тренажердук каана бар. Мамлекеттик билим беруу стандарттары койгон талаптардын негизинде иштелип чыккан окутуу программалары жетишерлик ълчъмдъ бар. Окуу сабактарын ъз алдынча баяндоо боюнча, лекциялык жана практикалык сабактарга конспектилер даярдалып, студенттердин колдонуусу учун кенири шарттар тузулгон. Бирикмеде 2 лекциялык кааналары, 21 аудиториялар бар, жана окуу кааналары Ош шаардык аймактык оруканасында, Ош обл бириккен клиникалык ооруканасында, Ош аскердик гарнизондук госпиталында, “Мамедов жеке стоматологиялык поликлиникасында” «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинде 25 окутуучу, 1 лаборант эмгектенет. 1. Джораханов Икрам бирикме башчысы (дарыгер офтальмолог) 2. Айтмаматов Раим (дарыгер реаниматолог) 3. Арынов Замир (дарыгер хирург) 4. Амракулов Мырзабек (провизор) 5. Акылбеков Абибилла (дарыгер стоматолог) 6. Абдыманапов Бектур (дарыгер травматолог) 7. Муминжанов Камилжан (дарыгер стоматолог) 8. Исмайилов Аслиддин (дарыгер хирург) 9. Исаков Акылбек (ЛОР дарыгери) 10. Мамедов Анвар (дарыгер стоматолог) 11. Абдумаликова Минура (дарыгер реаниматолог) 12. Шамуратов Урустам (дарыгер офтальмолог) 13. Юлбарсов Элер (дарыгер реаниматолог) 14. Рахманов Таалайбек (дарыгер стоматолог) 15. Тынаева Айзирек (дарыгер стоматолог) 16. Райымбердиев Тынарбек (ЛОР дарыгери)