Медициналык колледж училище сапатында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Саламаттыкты сактоо министрликтеринин макулдугу менен Кыргыз-Өзбек университетинин Окумуштуулар кеңешинин чечимине ылайык Кыргыз-Өзбек университетинин ректорунун2005-жылдын 1-сентябрында чыккан №39/1-д буйругунун негизинде ачылган жана курамы төмөндөгү сабактар бирикмелеринен куралган:1)    Гуманитардык сабактар бирикмеси; 2)    Жалпы медициналык сабактар бирикмеси; 3)    Терапиялык сабактар бирикмеси; 4)    Педиатрия, акушерлик жана гинекология сабактар бирикмеси; 5)    Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар бирикмеси; 6)    Химия, биология жана фармация бирикмеси.Ошол эле жылдын 3-сентябрындагы ректордун №39/1-д буйругуна ылайык училищеде окуу, тарбиялык жана окуу-усулдук иштерин уюштуруу жана алып баруу максатында директорлукка Джумаев Равшанбек Мамадиевичтин талапкерлиги бекитилген. Ал эми сабактар бирикмелеринин жетекчилигине төмөндө аты аталган адистер дайындалган: «Жалпы медициналык сабактар» бирикмеси. «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар»бирикмеси. «Педиатрия, акушерство жана гинекология сабактар» бирикмеси. «Терапиялык сабактар»  бирикмеси. «Химия, биология жана фармация» сабактар бирикмеси. «Гуманитардык сабактар» бирикмеси.Кыргыз-Өзбек университетинин ректорунун 2009-жылдын 2-февралындагы№9/1 буйругу менен медициналык училище колледж болуп кайрадан өзгөртүлүп түзүлгөн.Медициналык колледждин максаты – орто кесиптик медициналык жана фармацевтикалык билим берүү чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты иш жүзүнө ашыруу, адам ресурстарын жаңылоо, мезгилдин талабына жооп бере турган адистерди даярдоо,  жеке адамдын билим  алуудагы талаптарын канааттандыруу, коомдун интеллектуалдык жана билим берүү потенциалын жогорулатуу, билим берүүнү  өнүктүрүүнүн мамлекеттик программаларын иш жүзүнө ашыруу ошондой эле билим берүүнү дүйнөлүк дэӊгээлде өнүктүрүүгө жетишүү, дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине интеграциялоо.Бүгүнкү күндө АЛ №300 лицензиясына ылайык, медициналык колледж орто кесиптик медициналык жана фармацевтикалык билим берүүнү ишке ашырып келе жатат жана төмөндөгү багыттар боюнча кесиптик орто билимдүү адистерди даярдоону жүргүзүп келүүдө: 060101. Дарылоо иши (лицензияга №85-кошумча);060110. Акушерлик иш (лицензияга №87-кошумча);060105. Стоматология (лицензияга №86-кошумча);060108. Фармация (лицензияга №88-кошумча);060109. Сестралык иш (лицензияга №89-кошумча) (форма 3.1.1)Акыркы жолу медициналык колледж университеттин курамында 2009-жылы мамлекеттик аттестациядан өтүү менен 27.04.2009-ж. №000144-сертификатына ээ болгон.Колледжде окуп жаткан студенттердин саны жыл санап өсүп келүүдө.2005-жылда окуган жалпы студенттердин саны 300 дөн  ашыгыраак болсо азыркы күндө эки жарым миңди түзөт. Кадрдык потенциалМедициналык колледждин педагогикалык курамы жалпы билим берүүчү жана клиникалык дисциплиналар боюнча сабак өтүү багытында жетишерлик теориялык жана практикалык тажрыйбага ээ болгон жогорку квалификациялуу окутуучулар менен керектүү деңгээлде камсыз кылынган.Колледждин алгачкы училище убагындагы  окутуучулардын саны 30га жакын болсо бүгүнкү күндө медициналык колледжде 146 окутуучу эмгектенет. Анын ичинен штаттык окутуучулар – 120 (толук ставкада иштеген штаттык окутуучулардын өлчөмү – 83,6%) жана айкалыштыруу негизинде эмгектенгендер – 19. Штаттык окутуучулардын ичинен өчүү медициналык илимдердин кандидаттары. Жалпы окутуучулардын санынын студенттердин санына болгон катышы – 1:21.Материалдык-техникалык базаАлгачкы иштей баштаган күндөрү училищенин карамагында кыркка жакын окуу кааналары болсо бүгүнкү күндө колледжге караштуу окуу аудиторияларынын саны 120дан ашат.Медициналык коллеждин материалдык-техникалык базасы азыркы мезгилдин талабына ылайыкташкан жогорку квалификациялуу билим берүүгө жөндөмдүү деӊгээлде уюштурулган.Колледжде 4 компьютердик класс (билим берүүдө колдонулуп жаткан бардык компьютерлердин саны – 60), усулдук кабинет, китепкана, лабароториялар, стоматологиялык кабинеттер, интерактивдүү доскалар менен жабдылган 3 мультимедиялык кааналар, медициналык пункт иштеп жатат. Мындан сырткары керектүү муляждар, фантомдор жана медициналык аспаптар менен жабдылган тренажердук кабинеттер, окуу лабораториялары түзүлгөн.