Каржы-экономика факультетинин профессордук-окутуучулар                                                         КУРАМЫ

Кыргызстандын түштүгүндөгү алгачкы экономикалык факультет болуп негизделген. Азыркы убакта КЭФ жогорку маалыматтуу экономиканын ар түрдүү багыттарында иш алып барууга жөндөмдүү адистерди даярдоодо чоң тажырыйбага ээ.

Факультетте 16дан ашуун профессордук окутуучулар  жамааты жана кызматкерлер эмгектенишет. Анын ичинде 1 профессор,  2 доктор, 8 илимдин кандидаттары, 5 улук окутуучу үзүрлүү иштеп жатышат. Жалпысынан факультеттин профессордук-окутуучулар курамы жогорку деңгээлдеги усулдук, кесиптик даярдыктарга,  теориялык-практикалык билим берүүдө заманбап талаптарына жооп берет.