БИЗДИН БҮТҮРҮҮЧҮЛӨР

Каржы-экономика
факультетинен 20-жылдык аралыгында миңдеген бүтүрүүчүлөр окууну аяктап чыгышты.
Алардын арасында Жогорку Кеңеште, Министрликте, банктарда, салык тармактарында, билим берүү тармактарында үзүрлүү эмгектенип жаткан бүтүрүүчүлөрүбүз арбын.
Каржы-экономикалык
факультетин бүтүргөн кесип ээлери менчиктин бардык укуктук формасындагы ишканаларда, мекеме-уюмдарда, мамлекеттик, бюджеттик жана бюджеттен сырткаркы тармактарда иштей алышат. Бул багыттагы адистер төмөнкү ишмердүүлүктүн түрлөрүн ишке ашырышат: уюштуруу–башкаруучулук, эсептөө–иликтөө, аудитордук-текшерүү,
ишканалардагы каржы–иликтөө, көзөмөлдөө иштери. Ошондой эле салык мекемелеринде салык тартуу боюнча чечимдерди кабыл алуу үчүн каржы-чарба ишмердүүлүгүнө талдоо жүрүгүзүү, мамлекеттик бюджетке келип түшүүчү бардык салыктардын түрлөрүнун жана жыйымдарынын суммасын эсептеп чыгуу жана салык базасын аныктоо боюнча иштерди алып бара алышат  Мындан тышкары, 
ишкана-ассоциациялардын баардык түрүндө: тышкы рынокко чыгуу, уюштуруу иштеринде жана ишканаларды башкарууда негизги адис катары даярдалып, бул багыттагы бүтүрүүчүлөр дүйнөлүк жана улуттук өндүрүштүн абалын мүнөздөөчү экономикалык,
социалдык,  уюштуруучулук көрсөткүчтөрдү, талдоонун өзгөчөлүктөрүн, экономикалык кырдаалдарды моделдештирүү, чечимдерди иштеп чыгуу жана кабыл алуу, менеджмент тутумун жолго коюуу жана көзөмөлдөө, жамаатты башкаруу, өндүрүшту өнүктүрүү жана башкаруу кызматтарынды иштей алышат.

Каржы-экономика факультетинин 4 курсунун студенти Турдуева Айпери «Финка» банк тарабынан жарыяланган эсселердин конкурсунда жеңүүчү деп табылып «ФИНКА» банктын жетекчилиги тарабынан баалуу белек менен сыйланды.

Каржы-экономика факультетинин бүтүрүүчү студенти Нурай Бабаназарова Туркиядагы Истамбул Айдын унверситетине магистратура бөлүмүнө буджеттик негизде кабыл алынды.