МАДАНИЙ ТАРБИЯЛЫК ИШТЕР

Факультетте окутуучулар студенттерге таалим тарбия иштерин жүргүзүү менен бирге окуудагы ар түрдүү маселерерин чечүүгө жакындан жардам берип келишет. Окуу келишимдик төлөмдөрүн төлөөдө да өзгөчө роль ойногондугун танууга болбос. Ар жума сайын куратордук сааттар уюштурулуп,  анда саясий-экономикалык, социалдык маселелерди талкуулашып, студенттердин дүйнөлүк көз караштарын калыптандырууда чоң  салымдарын кошушууда. Факультетте сессия учурунда “Ишеним кутучасы”, “Ишеним телефону” тынымсыз иштеп турат. Андан сырткары студенттер кошуну башында болгон алдынкы студенттерден турган комиссия түзүлүп коррупцияга каршы көзөмөл иш чараларды жүргүзүшөт.  Факультет мамлекеттик, шаардык жана университеттик маданий иш чараларга активдүү катышышат.