ОКУУ-МАТЕРИАЛДЫК БАЗАСЫ

Учурда факультеттин китепканасында 18785 нуска китеп фонду топтолуп, алар: бухгалтердик эсеп жана аудит, ишканалардын ишмердүүлүгүнө талдоо жүргүзүү, менеджмент, маркетинг, ишкана экономикасы, каржы жана насыя, банк иштери, баалуу кагаздар жана жалпы экономика багытындагы кесиптик адабияттар, мезгилдик атайын илимий басма газета-журналдар, усулдук колдонмолор менен камсыздалган.
Китепкананын окуу залына 70 окуу орундугу менен 12 компьютер орнотулуп, атайын электрондук окуу адабияттары менен жабдылган жана интернетке уланган.
Ал эми окуу кааналары окуу иштерин жүргүзүү үчүн толук шарттар түзүлгөн жана окуу процессинин жүрүшүндө пайдалануучу көргөзмө куралдар жана 3 каанада интерактивдүү доска менен толукталган. 2 компьютердик каанада 24 компьютер интернетке туташтырылып, студенттерге сабакка даярдануусу үчүн кеңири мүмкүнчүлүк берет.
Факультетте студенттер үчүн атайын ашкана, спорт аянтчасы, ийримдер иштейт. Маданий-чыгармачылык, эс алуу, изденүүчүлүк шарттары түзүлгөн.
Факультет университеттин № 1 корпусунда жайгашкан жана керектүү окуу-материалдык база менен камсыз болгон.