ФАКУЛЬТЕТТИН КЫСКАЧА ТАРЫХЫ

Каржы-экономика факультети Кыргыз Республикасынын түштүк аймагында жаштардын билимге болгон муктаждыктарын канааттандыруу максатында эл аралык стандарттарга жооп бере ала турган экономика багытындагы жогорку билимдүү адистерди даярдоо үчүн университеттин Окумуштуулар кеңешинин чечими менен 1994-жылдын сентябрь айында түзүлгөн.
Мезгилинде факультеттин ар кайсы адистиктеринде төрт миңге жакын студенттер окуп билим алышкан. Биздин окуу жай эл аралык окуу жай макамына ээ болгондуктан ар кандай чет өлкөлөрдөн келген студенттер билим алып жатышат. Алардын географиясы Өзбекистан, Таджикистан, Казахстан, Россия, Индия жана Туркменистан мамлекеттерин түзөт. Факультеттин бүтүрүүчүлөрү Кыргызстандын булуң-бурчтарында – мамлекеттик кызмат орундарында, бизнес түзүмдөрүндө, башкаруу органдарында жана өнүккөн чет өлкөлөрдө да үзүрлүү эмгектенип жатышат.