УНИВЕРСИТЕТТЕ ОКУТУЛУП ЖАТКАН БАГЫТТАР (АДИСТИКТЕР)

УНИВЕРСИТЕТТЕ ОКУТУЛУП ЖАТКАН БАГЫТТАР (АДИСТИКТЕР)

Жогорку кесиптик билим берүү боюнча
Шифр Адистиктин(багыттын) аталышы Окутуунун формасы Окуу мооноту
1 530600 Юриспруденциякүндүзгү 4 жыл
сырткы 5 жыл
2530004 Бажы ишикүндүзгү5 жыл
3550300Филологиялык билим берүү:
-кыргыз тили жана адабияты
-орус тили жана адабияты
-англис тили
сырткы5 жыл
күндүзгү4 жыл
4530400Социалдык-экономикалык билим берүү:-тарых күндүзгү4 жыл
сырткы5 жыл
5550100Табигый-илимий билим берүү:
-химия
-биология
-география
күндүзгү4 жыл
сырткы5 жыл
6550200Физика-математикалык билим берүү:
-физика
-математика
-информатика
күндүзгү4 жыл
сырткы5 жыл
7550700Педагогикакүндүзгү4 жыл
сырткы5 жыл
8532000Дене тарбия:
-педагогикалык
-аскерге чейинки даярдык жана дене тарбия
күндүзгү4 жыл
сырткы5 жыл
9510200Информатика жана эсептоо техникаларыкүндүзгү4 жыл
сырткы5 жыл
10640200Электрдик энергетика жана электрдик техникакүндүзгү4 жыл
сырткы5 жыл
11740700Женил онор жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоокүндүзгү4 жыл
сырткы5 жыл
12570700Текстиль жана костюм искусствосукүндүзгү4 жыл
13570400Дизайнкүндүзгү4 жыл
сырткы5 жыл
14570025Графикакүндүзгү4 жыл
15570022Декоративдик-колдонмо искусствосу жана элдик кол-онорчулуккүндүзгү4 жыл
16610300Агроинженериякүндүзгү4 жыл
сырткы5 жыл
17670200Транспорттук-технологиялык машиналарды жанга комплекстерди эксплуатациялоокүндүзгү4 жыл
сырткы5 жыл
18580100Экономика:
-Каржы жана кредит
-Бухгалтердик эсеп жана аудит
күндүзгү4 жыл
сырткы5 жыл
19580200Менеджменткүндүзгү4 жыл
20540200Социалдык иштеркүндүзгү4 жыл
сырткы5 жыл

Орто кесиптик билим берүү боюнча

Шифр Адистиктин аталышы Окутуунун формасы Окуу мооноту
1060102Акушердик ишКүндүзгү(11кл)2 жыл 10 ай
2060109Сестралык ишКүндүзгү(11кл)2 жыл 10 ай
3060101Дарылоо ишиКүндүзгү(11кл)3 жыл 6 ай
4060108ФармацияКүндүзгү(11кл)2 жыл 10 ай
5060105СтоматологияКүндүзгү(11кл)3 жыл 6 ай
6050704Башталгыч класстарды окутууКүндүзгү(9кл)2 жыл 10 ай
Күндүзгү(11кл) 1 жыл 10 ай
Сырткы(11кл) 2 жыл 6 ай
7190604Автомобиль транспортторун ондоо жана техникалык карооКүндүзгү(9кл)2 жыл 10 ай
Күндүзгү(11кл) 1 жыл 10 ай
8210309Эсептоо техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздооКүндүзгү(9кл)2 жыл 10 ай
Күндүзгү(11кл) 1 жыл 10 ай
Сырткы(11кл) 2 жыл 6 ай
9030505Укук таанууКүндүзгү(9кл)2 жыл 10 ай
Күндүзгү(11кл) 1 жыл 10 ай
Сырткы(11кл) 2 жыл 6 ай
10080116Каржы(Тармактар боюнча)Күндүзгү(9кл)2 жыл 10 ай
Күндүзгү(11кл) 1 жыл 10 ай
Сырткы(11кл) 2 жыл 6 ай
11080110Экономика жана бухгалтердик эсеп(тармактар боюнча)Күндүзгү(9кл)2 жыл 10 ай
Күндүзгү(11кл) 1 жыл 10 ай
12140212Электрдик камсыздоо(тармактар боюнча)Күндүзгү(9кл)2 жыл 10 ай
Күндүзгү(11кл) 1 жыл 10 ай
13260903Тигуу буюмдарын улгулоо жана конструкциялооКүндүзгү(9кл)2 жыл 10 ай
Күндүзгү(11кл) 1 жыл 10 ай
14050704Мектепке чейин билим берууКүндүзгү(9кл)2 жыл 10 ай
Күндүзгү(11кл) 1 жыл 10 ай
Сырткы(11кл) 2 жыл 6 ай

Башталгыч кесиптик билим берүү боюнча

Шифр Адистиктин аталышы Окутуунун формасы Окуу мооноту
15146БычмачыКүндүзгү3 жыл
25147Электр жабдууларын оңдоо боюнча слесарь-электрик, ширетүүчүКүндүзгү1 жыл
37443ТигүүчүКүндүзгү1 жыл
45410Чач тарач Күндүзгү1 жыл