ЭЛ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ИНВЕСТИЦИЯЛАР БОЮНЧА ДЕП. ДИРЕКТОР

БАЛТАБАЕВА Аида Тынайбековна

Должность: Доктор философских наук,директор департамента международных связей и инвестиций

тел.: + 996(3222) 4 55 57

моб.:+996771555665

е-mail.:baltabaeva_aida@mail.ru